Onderwijs  om armoedecirkel te doorbreken
Straatkinderen zijn vrijwel kansloos wat betreft het krijgen van een baan. Ze volgen geen scholing en zijn vaak analfabeet.
Door het afronden van een schoolopleiding wordt de kans groter om uit de vicieuze cirkel  van armoede en ellende te komen. De kinderen van Bahay Aurora gaan daarom allemaal naar school. Schoolbenodigdheden zoals uniformen (verplicht), boeken, schriften e.d. worden niet door de school verstrekt. Deze worden door Bahay Aurora betaald.
De jongste kinderen gaan naar de kleuterschool. De oudere kinderen gaan naar het openbaar onderwijs. De basisschool is in de wijk en de middelbare school in het dichtstbijzijnde dorp. Na het voltooien van de middelbare schoolopleiding wordt per kind bekeken wat de mogelijkheden zijn voor eventueel vervolgonderwijs.

Pre-school op het terrein van Bahay Aurora
Het doorlopen van een pre-school is een voorwaarde voor toelating tot de basisschool. Wanneer ouders geen pre-school kunnen betalen, blijven hun kinderen analfabeet.
Op het terrein van Bahay Aurora staat een schoolgebouw dat ’s morgens dienst doet als pre-school (kleuterschool). Hier komen de jongste kinderen (tot 6 jaar) uit het tehuis, maar ook kinderen uit de omgeving waarvan de ouders geen geld hebben om een reguliere pre-school te betalen. Ook deze kinderen wil Bahay Aurora een kans bieden. Door deze wijze van aanpak wordt tevens een integratie met kinderen en de gezinnen  van buiten het tehuis gerealiseerd.

Bahay Aurora en Computers
Op de Filippijnen en met name in de provincie, loopt men behoorlijk achter op het gebied van computerkennis en -vaardigheid. In de Multi Disciplinaire ruimte staan computer die een internetverbinding hebben. De kinderen mogen, voor een afgebakende tijd,  gebruik maken van deze computers. Hierop kunnen de kinderen ook opdrachten maken voor school. Zij worden hierbij begeleid door  medewerkers van het kindertehuis. Deze medewerkers beschikken over goede computervaardigheden en zijn in staat om ook computeronderwijs te geven.
Door deze faciliteit wordt er voor gezorgd dat de kinderen voor wat betreft kennis van de computer geen achterstand meer hebben, maar juist een voorsprong.