Sinds de oprichting van Bahay Aurora in 1992 is er al veel bereikt. Maar er zijn ook nog volop plannen en wensen voor de toekomst:
→ Ook in de toekomst het maximale aantal van 45 kinderen kunnen blijven opvangen
→ Een betere naamsbekendheid in zowel Nederland als de Filippijnen om op die manier
potentiële donateurs te bereiken
Uitbreiding keuken zodat de kinderen horeca-praktijkervaring kunnen opdoen
→ Ook de kinderen met een beperking meer praktische vaardigheiden leren, bijvoorbeeld
in de keuken.
→ Het creëren van een bed en breakfast mogelijkheid
→ Technische installatie bij het basketbalveld ter ondersteuning van dansworkshops
→ Samenwerking met andere  projectinstellingen uitbreiden
→ Uitbreiden van contacten met het bedrijfsleven zodat de kinderen die het kindertehuis gaan verlaten een betere kans kunnen krijgen op een baan
→ Een goede werkmethodiek opzetten voor fondsenwerving op de Filippijnen