Op Bahay Aurora worden regelmatig voorlichtings bijeenkomsten georganiseerd waarbij allerei onderwerpen worden besproken. Denk hierbij aan gezondheidsonderwerpen zoals veel voorkomende ziektes, hygiëne, sexuele voorlichting, geslachtsziektes, gezonde voeding etc. Maar ook andere onderwerpen komen aan de orde zoals emancipatie, natuur en milieu, alcohol en drugs, sociale vaardigheden etc.

We delen de kinderen op in leeftijdsgroepen en daar zijn de verschillende voorlichtingen op afgestemd.
Deze voorlichtingen/trainingen worden gegeven door medewerkers van Bahay Aurora. Ons voorlichtingsprogramma is gekoppeld aan het werkrooster van een ieder. Hierdoor weet elke medewerker welke voorlichting hij wanneer moet geven. De onderwerpen herhalen zich ongeveer 3 maal per jaar omdat er steeds doorstroming van kinderen is