Voeding en beweging
De meeste kinderen die in Bahay Aurora wonen zijn op jonge leeftijd ondervoed geweest. Dit heeft bij een aantal kinderen een groei- en ontwikkelingsachterstand tot gevolg, welke nauwelijks is in te halen. De schoolprestaties kunnen hierdoor ook minder zijn. Goede voeding is daarom een belangrijk aspect.
De kinderen krijgen drie gezonde maaltijden per dag, bestaande uit rijst en groenten. Soms ook aangevuld met vlees of vis.

De kinderen doen ook aan beweging in de vorm van sport en dans. Sinds 2009 zijn hier meer mogelijkheden voor omdat het basketbalveld een overkapping heeft gekregen. Er kan dus te allen tijde (zelfs als de zon schijnt en ook als het regent) gesport worden. Dit gebeurt dagelijks. Ook de medewerkers moeten verplicht sporten. Enerzijds om in conditie te blijven, anderzijds als goed voorbeeld voor de kinderen.


Lichamelijke verzorging
De kinderen leren ook om zich goed te verzorgen.
Door hun verleden hebben zij over het algemeen een negatief zelfbeeld en worden vaak als minderwaardig behandeld.  Er wordt daarom extra aandacht besteed aan zaken als tanden poetsen, douchen, nette kleding, nagels knippen. Door een goede uiterlijke verzorging en een positiever zelfbeeld is er minder aanleiding om te worden achtergesteld.


Geestelijke verzorging
Straatkinderen kennen de betekenis van het begrip veiligheid en geborgenheid niet. Dit gebrek aan ouderliefde uit zich veelal in negatief, onaangepast, of zelfs agressief gedrag.
Door de kleinschalige opzet en het inzetten van voldoende begeleiding op de groep wordt zoveel mogelijk getracht een gezinssituatie na te bootsen. Door aandacht en een liefdevolle omgang met de kinderen wordt inhoud gegeven aan de begrippen veiligheid en geborgenheid. Een maatschappelijk werkster maakt deel uit van het team en draagt zorg voor de nodige ondersteuning.
Kinderen met complexe problemen krijgen uiteraard extra aandacht, ondersteuning en begeleiding. Indien nodig wordt externe hulp aangetrokken.

Normen en Waarden
Normen en waarden staan hoog in het vaandel. Bahay Aurora heeft een uitgebreid voorlichtingsprogramma wat door verschillende medewerkers gepresenteerd wordt met powerpoint in een speciaal voor dit doel gemaakte ruimte. Voor de verschillende leeftijdsgroepen en voor jongens en meisjes zijn er verschillende programma’s. Onderstaande aandachtspunten komen tijdens die presentaties een aantal keren per jaar aan de orde bij de verschillende groepen.
→  Respect voor jezelf en voor een ander

Sexuele voorlichting, Hygiene, Alcohol en drugs.
→  Eerlijk en betrouwbaar zijn

Voorlichting over crimininaliteit en concequenties.
→  Andermans eigendommen respecteren
→  Andere mensen respectvol benaderen

Omgangsvormen, eigen mening vormen.
→  Fatsoenlijk taalgebruik
→  Respect voor dier en het milieu