Speciaal Onderwijs

Voor kinderen met een verstandelijke- of lichamelijke beperking is geen plaats op de reguliere scholen. Speciaal onderwijs is op de Filippijnen niet goed geregeld.

Normaliter zitten de meeste kinderen dus gewoon thuis. Naast het gebrek aan stimulerende begeleiding is deze situatie ook een enorme belasting voor de gezinnen waarin deze kinderen opgroeien.

In de middaguren wordt de school op het terrein van het kindertehuis daarom gebruikt voor opvang en begeleiding van kinderen met een beperking. Deze kinderen komen deels uit het tehuis en deels uit de omgeving. Er is vanuit Nederland geld beschikbaar gesteld om onderwijzend personeel ook hierin te specialiseren. Omdat het voor de ouders in financiële- en praktische zin bezwaarlijk is om de kinderen iedere dag te brengen, worden de kinderen indien daar prijs op gesteld wordt thuis opgehaald. De ouders worden hierdoor ontlast.

IMG_1549 (Medium) speciaal onderwijs