In 2017 hebben we onderzoek gedaan naar het wel en wee van kinderen die we uitgeplaatst hebben. De resultaten waren soms goed maar helaas niet altijd. Opvallend veel meiden die het niet zo goed doen. De meiden denken dat ze de veiligheid van een relatie nodig hebben om te overleven. Uit die relaties worden al snel kinderen geboren. Omdat de woonomstandigheden vaak erg slecht zijn, de relaties van deze meiden geen goede banen hebben zien we een soort visiueze cirkel ontstaan. Hun kinderen komen weer in aanmerking om door Bahay Aurora opgevangen te worden omdat de ouders het niet kunnen. Erg triest allemaal. De strijd tegen de armoede en ellende is niet eenvoudig. Om kinderen die langdurig bij Bahay Aurora hebben gewoond en te oud worden om nog langer in een kindertehuis opgevangen te worden hebben we een begeleid kamerbewoning project opgezet in 2018. De jongeren krijgen voorlichting en begeleiding van Bahay Aurora. De studie kosten komen
voor rekening van Bahay Aurora . Op deze manier stellen we de overstap van zeer beschermd wonen naar onbeschermd wonen een paar jaar uit, afhankelijk van de opleiding die deze jongeren volgen. Als een jongere zijn / haar opleiding heeft afgerond gaan we zorgen dat ze een baan krijgen en huisvesting in een normale woonwijk. Daarna is het aan hen om wat moois van hun leven te
maken.