Straatkinderen zijn vrijwel kansloos wat betreft het krijgen van een baan. Ze gaan niet naar school en zijn vaak analfabeet.

Door het afronden van een schoolopleiding wordt de kans groter om uit de vicieuze cirkel van armoede en ellende te komen. De kinderen van Bahay Aurora gaan daarom allemaal naar school. Schoolbenodigdheden zoals uniformen (verplicht), boeken, schriften e.d. worden niet door de school verstrekt en door Bahay Aurora aangeschaft.

 

Pre-school op het terrein van Bahay Aurora

Het doorlopen van een pre-school is een voorwaarde voor toelating tot de basisschool. Wanneer ouders dit niet kunnen betalen, blijven hun kinderen vaak analfabeet. In dit gebouw komen de jongste kinderen (tot 6 jaar) uit het tehuis, maar ook kinderen uit de omgeving waarvan de ouders geen geld hebben om een reguliere pre-school te betalen. Ook deze kinderen wil Bahay Aurora een kans bieden. Door deze wijze van aanpak wordt tevens een integratie met kinderen en de gezinnen van buiten het tehuis gerealiseerd.

De oudere kinderen gaan naar het openbaar onderwijs. De basisschool is dichtbij en de middelbare school in het dichtstbijzijnde dorp. Na het voltooien van de middelbare schoolopleiding wordt per kind bekeken wat de mogelijkheden zijn voor eventueel vervolgonderwijs.

 

Computers

Op de Filipijnen en met name in de provincie, loopt men behoorlijk achter op het gebied van computerkennis en -vaardigheid. In de Multi Disciplinaire ruimte staan computers met een internetverbinding, waarvan de kinderen voor een afgebakende tijd gebruik kunnen maken voor hun opdrachten maken van school. Zij worden hierbij begeleid door onze medewerkers die beschikken
over goede computervaardigheden om computeronderwijs te geven. Deze faciliteit zorgt ervoor dat de kinderen geen achterstand hebben, maar juist een voorsprong hebben om met een computer om
te gaan.

 

Speciaal onderwijs

Voor kinderen met een verstandelijke- of lichamelijke beperking is geen plaats op de reguliere scholen. Speciaal onderwijs is op de Filipijnen niet goed geregeld en normaliter zitten deze kinderen dus thuis. Naast het gebrek aan stimulerende begeleiding is deze situatie ook een enorme belasting voor de gezinnen waarin deze kinderen opgroeien. In de middaguren wordt onze multi-disciplinaire ruimte op het terrein daarom gebruikt voor opvang en begeleiding van kinderen met een beperking, ook voor kinderen met een beperking uit de omgeving. Vanuit Nederland is geld beschikbaar gesteld om onderwijzend personeel daarvoor te specialiseren. Voor veel ouders is het in financiële- en praktische zin bezwaarlijk om de kinderen elke dag te brengen. Indien daar prijs op wordt gesteld worden de kinderen thuis opgehaald en de ouders ontlast.