De meeste kinderen van Bahay Aurora zijn op jonge leeftijd ondervoed geweest. Dit heeft bij een aantal kinderen tot een groei- en ontwikkelingsachterstand geleid die nauwelijks is in te halen. De schoolprestaties kunnen hierdoor ook minder zijn en goede voeding is daarom een belangrijk aspect. De kinderen krijgen per dag drie gezonde maaltijden van rijst en groenten, eventueel aangevuld met vlees of vis.

Ze doen aan beweging in de vorm van sport, yoga en dans. Sinds in 2009 een overdekt basketbalveld is gebouwd, zijn hiervoor meer mogelijkheden. Er kan dus ten alle tijde en weersomstandigheden
gesport worden en daar wordt dagelijks gebruik van gemaakt. Ook de medewerkers moeten verplicht sporten. Enerzijds om in conditie te blijven, anderzijds als goed voorbeeld voor de kinderen.