Bij Bahay Aurora werkt een team van zeer gemotiveerde medewerkers.

Sommigen werken er al 20 jaar. We motiveren medewerkers zolang mogelijk in dienst te blijven om op die manier een zo stabiel en ervaren team te hebben. Zo wordt Bahay Aurora een soort familie en dat is goed voor de kinderen.

Het team van Bahay Aurora.

 

Julie Ann heeft na haar opleiding HRM een paar jaar in Europa als aupair gewerkt. sinds 2012 is ze werkzaam als groepsleider bij Bahay Aurora.

Rona werkt sinds 2009 voor Bahay Aurora. Rona heeft Bachelor of Science in psychologie gestudeerd is een specialist in het werken met kleine kinderen. Rona heeft de unieke gave om met heel weinig woorden een groep naar haar hand te zetten.

Ghie is ook sinds de oprichting in 1991 werkzaam voor Bahay Aurora. Ghie is onderwijzeres en heeft theologie gestudeerd.

Emerson is begin 2017 toegevoegd aan het team van groepsleiders. Emerson is ingenieur, daarnaast heeft hij theologie gestudeerd en is actief in de kerk.

 

Ella heeft “guidance counselor” gestudeerd en is de part time begeleider van de kinderen met een beperking. Daarnaast is ze verantwoordelijk voor de voorraad. Ella werkt al sinds de oprichting in 1991 voor Bahay Aurora.

Rowena werkt als part-time kok sinds 5 jaar voor Bahay Aurora.

DJ werkt ook als part-time kok bij Bahay Aurora. Hij is in januari 2017 begonnen.

   

Angel is sinds de oprichting als onderhoudsmedewerker betrokken bij Bahay Aurora. Hij heeft alle gebouwen ontworpen en gebouwd. Momenteel is hij bezig zijn zoon Michael op te leiden om die functie van hem over te nemen.

Uwes is sinds de aanvang van Bahay Aurora al werkzaam als vrijwilliger. Hij doet de inkopen, plakt de bonnen in. Hij brengt de maatschappelijk werkster naar afspraken, haalt en brengt vrijwilligers van en naar de luchthaven.  Als het regent brengt hij de kinderen naar school en haalt en brengt de kinderen met een beperking, kortom onmisbaar !

Ruben Grande is priester geeft wekelijks een bijbel les op Bahay Aurora. Hij is al vrijwilliger gedurende de afgelopen 15 jaar.