Straatkinderen kennen geen veiligheid en geborgenheid. Het gebrek aan ouderliefde uit zich veelal in negatief, onaangepast, of zelfs agressief gedrag.

Door de kleinschalige opzet en het inzetten van voldoende begeleiding op de groep wordt zoveel mogelijk getracht een gezinssituatie na te bootsen. Door aandacht en een liefdevolle omgang met de kinderen wordt inhoud gegeven aan genoemde begrippen. Een maatschappelijk werkster maakt deel uit van het team en draagt zorg voor de nodige ondersteuning. Kinderen met complexe problemen
krijgen uiteraard extra aandacht, ondersteuning en begeleiding en indien nodig wordt externe hulp aangetrokken.