– Seks
– Hygiëne
– Alcohol en drugs
– Eerlijkheid en betrouwbaarheid
– Voorlichting over criminaliteit en consequenties daarvan
– Omgangsvormen, eigen mening vormen en omgaan met geld
– Taalgebruik