Interview met de “berkelbode”, Juni 2006.
Vier maanden lang bracht Jurgen Duringhof (19) uit Lochem door aan de andere kant van de wereld. “Het was een geweldige ervaring”, vat hij zijn verblijf, de eerste maanden van dit jaar, op de Filippijnen samen. Hij deed er onder meer vrijwilligerswerk voor een stichting.
In juni 2005 behaalde Jurgen zijn gymnasiumdiploma. Maar hij wist niet goed wat hij er mee moest. “In goed overleg met mijn ouders besloot ik dan maar een half jaar te gaan werken en daarna zou ik van mijn gespaarde geld misschien een tijdje naar het buitenland kunnen”. Na een gesprek met zijn buren, Herke en Arlene Smidstra, koos hij er voor om vier maanden naar de Filippijnen te gaan. Herke en Arlene, die van de Filippijnen komt, hebben al lange tijd een huis op de Filippijnen, in Baras op zo’n 80 kilometer van de hoofdstad Manila. “Bij hun huis op de Filippijnen zit een stichting voor straatkinderen, waardoor ik daar ook nog het een en ander zou kunnen betekenen voor andere mensen. Vier maanden Filippijnen werd dus de bestemming voor mijn gespaarde geld.” Op 5 januari 2006 vertrok Jurgen vanaf Schiphol.

Zwerfkinderen zijn heel normaal in het straatbeeld op de Filippijnen “Zwerfkinderen gaan bedelen, proberen spulletjes te verkopen of zelfs geld stelen om aan eten te komen. Die kinderen hebben geen ouders of familie, zijn verstoten of zijn weggelopen door bijvoorbeeld seksueel misbruik of fysiek geweld.” Om deze kinderen te helpen is in 1992 gestart met het kindertehuis in Baras. De kinderen worden opgevangen vanaf een leeftijd van 0 jaar. Als ze zo oud en zelfstandig zijn om de stichting te verlaten, word de opvang beëindigd. De
stichting heeft huismoeders en vaak komen er meisjes, en soms jongens, die de opleiding tot caregiver doen, stage lopen.
Op de Filippijnen zijn geen financiën van de overheid beschikbaar voor desbetreffende doelen; de stichting moet zichzelf zien te redden. Naast donateurs, zijn er enkele projecten die zorgen voor inkomsten voor de stichting. Op deze manier wordt geld verkregen voor scholing, kleding en natuurlijk het eten en drinken voor de kinderen. Andere maandelijkse uitgaven zijn salarissen voor medewerkers en kosten voor elektriciteit en water.
Op de halve hectare van het kindertehuis staan drie woongebouwen. Verder is er een kantoorruimte met een medische ruimte, een speeltuin en een groot basketbalveld. Op dit moment zijn er slechts twee van de drie gebouwen in gebruik.
Één gebouw voor de meisjes en één voor de jongens. Er verblijven momenteel 22 kinderen.
Jurgen deed vrijwilligerswerk voor de foundation. “Het eerste waar ik aan mee geholpen heb is een nieuwe vloer in the second building, het gebouw van de jongens. In dit gebouw lag nog steeds een vloer van zeil, dat inmiddels zijn beste tijd had gehad.” Hij hielp met het leggen van brokken marmeren stenen in cement. De keus viel op brokstukken omdat dat goedkoop te verkrijgen is in Teresa, een plaatsje in de buurt van Baras. Verder heeft Jurgen het een en ander aan schuur en schilderwerk gedaan voor de stichting. “Het grootste project waar we mee bezig zijn geweest is het bouwen van een kippenhok. We hebben een kippenhok gebouwd geheel van staal. Puur zodat het sterk genoeg is om alle eventuele tyfonen te overleven en jaren te blijven staan.” Het werk was nog niet helemaal af toen Jurgen weer naar huis vertrok, maar inmiddels weet hij dat de klus is geklaard. “Inmiddels zijn er kippen gekocht. De bedoeling van dit project is dat het eieren oplevert voor de stichting en eventueel voor verkoop, wat weer zorgt voor meer inkomsten voor de stichting.”
Mede dankzij een subsidie van de gemeente Lochem kon in een eerder stadium al het visproject worden opgestart. “Er is nu de beschikking over een enorme visvijver, die de afgelopen tijd weer schoon is gemaakt en in de regentijd weer gevuld wordt met regenwater, waardoor er heel veel vis gekweekt kan worden in de vijver. Ook weer voor eigen gebruik en verkoop.”
Verder droeg Jurgen een steentje bij aan het maken van een bamboetafel.
In de tijd dat Jurgen er vrijwilligerswerk deed, werden twee kleine kinderen – van een jaar en een baby van enkele weken – naar het kindertehuis gebracht die werden aangetroffen in een vieze kartonnen doos op een vuilnisbelt. Ze waren zwaar ondervoed en ernstig ziek. Rodel en Eric, zoals ze werden genoemd, zijn na een lange periode van ziekte inmiddels goed hersteld. “De broertjes zijn gewoon weggegooid als vuilnis. Gelukkig zijn ze geweldig opgevangen door de mensen van de stichting.”
En zo hebben tal van ervaringen een onuitwisbare indruk gemaakt op de jonge Lochemer. Zoals ook het land zelf grote indruk maakte. “Het is een geweldig land met geweldige mensen, lekker weer en heerlijk eten.”
Jurgen hoopt dat er mensen zijn die wat geld kunnen missen voor de stichting. Onder meer voor het visproject. “Er moet namelijk nog 25000 vis gekocht worden en deze moeten natuurlijk ook eten. Dat zou een prachtige bestemming zijn voor het geld dat ik hoop in te zamelen.” Ook de elektriciteit en het water moeten betaald worden. Bovendien biedt de stichting plaats aan 45 kinderen, waar pas 22 kinderen op dit moment onderdak hebben. “Het zou geweldig zijn als het aantal kinderen uitgebreid zou kunnen worden, maar ook daarvoor is weer geld nodig.”
Wie het werk van de stichting financieel wil ondersteunen kan een bedrag overmaken op rekeningnummer 309110327 (Rabobank), ten name van Jurgen Duringhof, Lochem onder vermelding van Stichting Noodhulp Filippijnen,Baras. Meer informatie staat ook te lezen op www.bahayaurora.nl.
“Door vier maanden in zo’n land te hebben geleefd, heb ik eens te meer beseft hoe rijk we zijn hier in Nederland; we hebben zo ongelofelijk veel. We zouden het ook met veel minder kunnen doen, daarom hoop ik dat u allen misschien een hele kleine bijdrage kan leveren om een kind in de Filippijnen recht te geven op een beter leven”, besluit Jurgen.

KLIK HIER Voor het krantenartikel