Zonnige tijden

Al lange tijd is het een wens van Bahay Aurora om op een duurzame manier elektriciteit op te wekken. Door zelf energie op te wekken wordt het kindertehuis gedeeltelijk minder afhankelijk van donaties en ook dat is al sinds lange tijd voor ons een belangrijk streven.Er zijn door de jaren heen al vele momenten geweest waarop onderzocht is of het mogelijk en realiseerbaar zou zijn om stroom op te wekken met behulp van zonne-energie. Keer op keer bleek dat de ontwikkelingen op de Filippijnen nog te ver achterliepen op andere landen en er teveel bezwaren te waren.
Toen Wings of Support ruim een jaar geleden contact met ons opnam met nieuwe informatie werd de mogelijkheid om met zonne-energie aan de slag te gaan toch reëel. Sinds halverwege 2013 is het op de Filipijnen namelijk mogelijk om stroom terug te leveren aan het elektriciteitsnetwerk. We zijn hard aan de slag gegaan om het nodige uit te zoeken. Het was best lastig om een goede en betrouwbare leverancier te vinden. Maar uiteindelijk hebben we die toch gevonden en kregen we een hele gunstige prijs tegen goede condities van SolarNRG (een bedrijf met ook een vestiging in Nederland). Naast stroom opwekken met zonne-energie wilden we ook alle verlichting vervangen door LED. Hiermee kun je immers besparen op het stroomverbruik. Wings of Support wilde het project graag financieel steunen en na enig zoekwerk hebben we zelfs nog een tweede sponsor gevonden die zich bij dit project wilde aansluiten.Kort nadat de knoop was doorgehakt om bij SolarNRG het systeem voor zonne-energie aan te schaffen konden afspraken gemaakt worden om de panelen te plaatsen. Van tevoren werd door SolarNRG onderzoek gedaan om de optimale plek te bepalen waar de zonnepanelen het beste geplaatst zouden kunnen worden voor een zo hoog mogelijke opbrengst. De plaats die ze hiervoor het meest geschikt vonden was het dak van woongebouw 1. Gelukkig hadden we het dak met oog op de komst van de zonnepanelen al extra verstevigd en na een grondige inspectie was men ervan overtuigd dat dit een uitstekende plek was om de panelen te plaatsen.De volgende dag om 7.00 uur stond men op de stoep en na een hele dag klussen waren de 20 panelen diezelfde dag al geplaatst. De volgende dag is de afwerking gedaan en is het systeem aangesloten op het elektriciteitsnet. Angel, onze onderhoudsman, is geïnstrueerd hoe hij met het systeem moet omgaan.
Een lang gekoesterde wens is hiermee in vervulling gegaan. We kunnen nu voor een significant deel onze eigen stroom opwekken. En hierdoor flink op de operationele kosten besparen.
Op termijn kunnen we proberen sponsors te zoeken voor een verdere uitbreiding van het systeem. Maar we willen eerst de tijd nemen om ervaring op te doen met het huidige systeem en te volgen wat de besparing in energie en kosten in praktijk zijn.We willen de donateurs en SolarNRG van harte bedanken voor hun bijdrage aan dit project.

7-739-im-FOTO2-6787

7-737-im-FOTO2-7102

7-740-im-FOTO2-7494

You Might Also Like