Individuele verschillen

De ervaringen van een kind op jonge leeftijd is van grote invloed op hoe hij zich als een volwassene ontwikkelt. Uit studies blijkt dat de intelligentie van kinderen zich voor meer dan 50% ontwikkelt voordat het 4 jaar wordt.  Dit zijn dus hele belangrijke jaren voor de vorming van de persoonlijkheid van het kind. Het spreekt dan ook voor zich dat de meeste ouders er alles aan doen om hun kind gedurende die jaren alles te geven wat het kind nodig heeft, met name liefde.
Helaas lukt het ouders door allerlei omstandigheden niet altijd om hun kinderen te geven wat ze nodig hebben. Als kinderen in Bahay Aurora worden opgenomen is er niet zelden al onherstelbare schade opgelopen.  Elk kind is anders en heeft ook andere kwaliteiten. De ene is goed in voetbal, de andere basketbal of heeft afficiniteit om artiest of model te worden. Doordat de kinderen in een kleinschalige opvang wonen denken we genoeg aandacht te kunnen geven zodat de schade vanuit het verleden beperkt blijft.
We doen er alles aan om de kinderen de weg te wijzen en te begeleiden op weg naar een zelfstandig bestaan buiten Bahay Aurora. Centraal bij Bahay Aurora staat de liefde en aandacht voor de kinderen. We hopen dat een ieder zijn dromen kan verwezenlijken.

7-857-im-foto2-5933