Kunst

Kunst is een breed scala van menselijke activiteiten en de kunstwerken die hier uit voorvloeien, waarbij meestal fantasierijke of technische vaardigheid worden gebruikt. In hun meest algemene vorm van deze activiteiten omvatten de productie van kunstwerken .  Schilderen is een manier van creatieve expressie , en de vormen zijn talrijk. Tekenen, toneel , compositie , gesproken tekst (zoals in vertelkunst ) of abstractie (zoals in de abstracte kunst ), onder andere esthetische modi, kan dienen om de expressieve en conceptuele bedoeling van de vakman te manifesteren.
In Bahay Aurora de kinderen zijn begiftigd met het talent om hun eigen creatieve gedachten door middel van schilderen te uiten. Hun ideeën zijn uitdrukkelijk door de vaardige handen en geïnspireerd door de liefde te geven aan hen in Bahay Aurora, door hun ouders en andere mensen om zo hun zegeningen te delen.

7-786-im-foto2-8917