Medewerkers op cursus

Elk jaar gaan de medewerkers van Bahay Aurora naar een deskundigheidsbevordering cursus, zo ook dit jaar.
Middels training wordt de kennis van de medewerkers vergroot en hierdoor leert men beter omgaan met de vaak gecompliceerde problematiek van de kinderen die wij opvangen.

Tijdens de cursus was er volop gelegenheid om ervaringen met de andere 120 cursisten uit te wisselen.
De cursus ging voornamelijk over kinderbeschermingsmaatregelen en ontwikkeling van kinderen.
Er was iemand van Human rights commission om een lezing te geven en er was een discussie waarin verschillende vragen werden behandeld.
Elk jaar wordt Bahay Aurora een stukje professioneler en ook deze cursus heeft daar weer toe bijgedragen.

Jammer dat Felix niet mee kon, hij is nog steeds niet helemaal hersteld van het ongeval wat hij heeft gehad.
We verwachten hem over een paar weken weer terug. Het gaat verder wel goed met hem.

Eric en Rodel verzekerd van opleiding!

Melissa de Wilde heeft samen met haar ouders onlangs een tuinfeest georganiseerd voor Bahay Aurora.
Het doel was om de studie van Eric en Rodel te helpen bekostigen.

De jongemannen zijn inmiddels 16 en 17 jaar en zijn pas geleden begonnen aan een tweejarige opleiding. Eric, de oudste, studeert computerkunde en Rodel doet een opleiding hotel & restaurant.

Deze twee jongens hebben vanaf hun prille jeugd bij Bahay Aurora gewoond. Ze werden ooit gevonden in een doos op de vuilnisbelt. Via de gebruikelijke procedures zijn ze toen bij ons gekomen. Inmiddels is dat alweer 16 jaar geleden. Het sluitstuk bij Bahay Aurora voor beide jongens is om deze opleiding met goed gevolg af te sluiten en dan aan het werk te gaan. Best spannend allemaal.

De studiekosten zijn € 100 per maand . Door de actie van Melissa zijn de kosten voor het onderwijs van Eric en Rodel voor de totale 2 jaar gedekt, een geweldig succesvolle actie dus.

Naast dit succes hebben we met z’n allen ook een heel gezellige avond gehad met een tweetal optredens van bevriende artiesten. Het was zo leuk om ook weer een aantal bevriende vrijwilligers te zien die net als Melissa een periode bij Bahay Aurora hebben gewerkt.

We willen Melissa, haar ouders en alle mensen die hebben geholpen om deze avond tot een groot succes te maken heel hartelijk bedanken. Het was tot in de puntjes verzorgd en we hebben genoten met zijn allen.

Voorbereid op een ramp

Het westelijk deel van Filipijnen heeft 2 seizoenen, de natte moesson van juni tot november en de droge tijd van december tot mei
Tijdens de natte moesson wordt de Filipijnen regelmatig getroffen door tyfonen. Elk jaar trekken er ongeveer 30 tyfonen over of langs de Filipijnen.
Ook heeft het land te maken met aardbevingen, maar de rampen die de meeste slachtoffers eisen zijn waarschijnlijk toch de vele branden die dagelijks woeden, met name door slecht onderhoud van elektriciteitssystemen.

We zijn met een tiental kinderen naar een voorlichtingsdag omtrent voorbereidingen op rampen geweest in Marikina (Manilla).
Bahay Aurora was als eerste aanwezig en onze kinderen hebben geholpen met tafels en stoelen slepen om alles op zijn plaats te hebben voordat alle andere instellingen arriveerden.
Zoals altijd op de Filipijnen werd deze voorlichtingsdag geopend met een gebed. Daarna werd er gedanst. De kinderen moesten een partner kiezen van een andere instelling en op die manier werden er al snel vriendschappen gesloten. Vervolgens werd er een voorlichting gegeven over rampen en hoe je daar mee om moet gaan.
Brand, tyfoon, aardbevingen, allemaal zaken die op de Filipijnen spelen en zeer regelmatig aan de orde zijn.

Bij Bahay Aurora hebben we zelfs een rampenteam dat regelmatig bijeen komt om de rampentrainingen (die we ook regelmatig doen) en voorzieningen te bespreken. De kinderen hebben een aardbevingsoefening met elkaar gedaan en vervolgens moesten ze vragen beantwoorden naar aanleiding van de voorlichting. Op die manier konden er prijzen worden gewonnen.
In de middag waren er spelletjes. Er is gedanst, gezongen en de kinderen hebben een geweldige middag gehad.

Bahay Aurora ging naar huis met veel prijzen en de kinderen hebben een leuke educatieve middag gehad. Ze zijn weer even met de neus op de Filipijnse feiten gedrukt en hopelijk zal het hen behoeden om in de toekomst slachtoffer te zijn van een ramp.