Medewerkers op cursus

Elk jaar gaan de medewerkers van Bahay Aurora naar een deskundigheidsbevordering cursus, zo ook dit jaar.
Middels training wordt de kennis van de medewerkers vergroot en hierdoor leert men beter omgaan met de vaak gecompliceerde problematiek van de kinderen die wij opvangen.

Tijdens de cursus was er volop gelegenheid om ervaringen met de andere 120 cursisten uit te wisselen.
De cursus ging voornamelijk over kinderbeschermingsmaatregelen en ontwikkeling van kinderen.
Er was iemand van Human rights commission om een lezing te geven en er was een discussie waarin verschillende vragen werden behandeld.
Elk jaar wordt Bahay Aurora een stukje professioneler en ook deze cursus heeft daar weer toe bijgedragen.

Jammer dat Felix niet mee kon, hij is nog steeds niet helemaal hersteld van het ongeval wat hij heeft gehad.
We verwachten hem over een paar weken weer terug. Het gaat verder wel goed met hem.

You Might Also Like