PERSONAL IMPROVEMENT TRAINING

It has been more than a month that Jessy was here at Bahay Aurora for here OJT, she has been assisting the staffs for the daily routine of the children. One of her active to do at Bahay Aurora is to give training to the staff. Two weeks ago she started the trying to the staff, which everybody enjoyed doing. At first it seem so hard to do training since the staff work by shift, Jessy started the training depends on the availability of the staff, then she set a day of meeting for everyone to be together for
the presentation of the training. Each one presented their paintings showing the animals that best describe themselves, telling their strength and weaknesses and what to do to improve
or change their weaknesses.it was very informative to everyone knowing each other that will help for everybody to work in harmony as a team to do the job better for the children.
Everybody are waiting for the next schedule of the next training. We thank Jessy for this kind of training.

Overlijden Henk Klaassen

Na een lange periode van ziek zijn is Henk Klaassen vorige week van ons heengegaan. Henk was gedurende een aantal jaren onze penningmeester. Ik vind het moeilijk om in de verleden tijd over Henk te spreken. Henk was een fijne man die het hart op de goede plaats had zitten. Hij heeft ons enorm geholpen om onze financiële administratie goed op orde te krijgen. Geregeld werden er zeer kritische vragen gesteld en Henk wachtte dan geduldig op een antwoord zonder vooraf een mening te hebben. Het was om die reden fijn om met Henk te werken, op de Filippijnen gaan dingen vaak op onverklaarbare wijze anders en dat vraagt om een flexibele en geduldige opstelling. Bij Henk wist je waar je aan toe was en dat het op de juiste manier ging gebeuren. Henk zat altijd de vergaderingen voor van onze stichting, formeel was hij geen voorzitter maar ik gaf hem graag ruim baan. Gedurende de periode dat Henk aan Bahay Aurora was verbonden hebben we verschillende stappen gezet om een nog professionelere organisatie te worden en daar zijn we hem dankbaar voor.
Onze gedachten zijn bij Henny en de kinderen. Als je een goed huwelijk hebt is het vreselijk om afscheid te nemen. Je bent met elkaar vergroeid en je kan helemaal geen afscheid nemen. Een opmerking van Henny staat in mijn geheugen gegrift : “die laatste paar jaar nemen ze me niet meer van me af”. Henk heeft samen met Henny een goed leven gehad en dat is een onuitwisbare fijne herrinering die Henny voor altijd met zich mee zal dragen.
We wensen je veel sterkte Henny en in onze gebeden zijn we bij jullie. De lijfspreuk van Bahay Aurora “Let all things be done in Love “ is voor Henk helemaal van toepassing geweest.
Namens de kinderen van Bahay Aurora, de medewerkers en het bestuur in Nederland heel erg bedankt Henk voor je inzet, je medemenselijkheid en professionaliteit. We zullen je niet vergeten.