Tot ziens Maribic

Maribic heeft ons vandaag verlaten en is geplaatst bij haar grootmoeder, ze heeft verder geen familie. Maribic heeft een forse beperking: ze kan niet praten en ze is doof.  Onze medewerkers hebben 4 jaar lief en leed gedeeld maar Bahay Aurora is niet toegerust om een kind met deze beperkingen op te vangen. Er ontstaan vele conflicten met andere kinderen omdat Maribic niet begrepen wordt. Ze kan zichzelf niet altijd begrijpelijk maken en dan ontstaat er ruzie. Onze medewerkers kunnen een beetje gebarentaal dus er was wel communicatie mogelijk. Als je echter 35 kinderen hebt kun je niet genoeg aandacht geven aan een kind met deze beperkingen.
We stonden voor de keus om haar uit te plaatsen naar een andere instelling maar dat zou betekenen dat ze haar grootmoeder niet meer zou zien. Haar grootmoeder is te oud om ver te reizen dus is er in overleg met haar besloten om Maribic voorlopig bij haar grootmoeder te plaatsen. Mocht die niet meer in staat zijn op haar te passen dan wordt er een andere instelling gezocht. Haar grootmoeder en haar zusje Sharon kunnen goed met haar communiceren.
Maribic heeft een fijne tijd bij ons gehad, haar zusje Sharon blijft wel bij ons. Op deze manier kunnen ze elkaar toch nog regelmatig zien omdat grootmoeder vlakbij woont.
Het ga je goed Maribic !

You Might Also Like