Seminar

De afgelopen jaren is Bahay Aurora steeds achteraf geconfronteerd met inplaatsingen van kinderen met een verstandelijke beperking. Tijdens de inplaatsing was dat niet bekend maar na verloop van tijd en middels psygologisch onderzoek blijkt keer op keer dat we te maken hebben met een kind met een verstandelijke beperking. Meestal gaat het om een beperkte verstandelijke beperking die pas na verloop van tijd opvalt. Inmiddels heeft ongeveer 80 procent van de kinderen in Bahay Aurora een verstandelijke beperking. Het is niet de doelstelling van Bahay Aurora om kinderen met een beperking op te vangen. Helaas zijn er vrijwel geen instellingen die wel kinderen opnemen met een verstandelijke beperking dus overplaatsen is geen optie. De praktijk is dat we deze kinderen ook opvangen en ook blijven opvangen.

 

Omdat onze medewerkers niet geschoold zijn in de opvang an deze kinderen hebben we een projectplan ‘special kids’ opgesteld. In dit projectplan is opgenomen dat we een extra medewerker gaan aantrekken die gespecialiseerd is kinderen met een beperking en er is een post opgenomen voor educatie van onze medewerkers met betrekking tot dit onderwerp.
Op 5 en 6 september zijn de groepsleiding en de social worker naar een hotel in Manila geweest waar een seminar werd georganiseerd over dit onderwerp.
The Philippine Society for Developmental and Behavioral Pediatrics 9th Biennal had een seminar van 2 dagen georganiseerd voor professionals uit de sociale en medische sector. Tijdens deze workshop is er uitvoerig ingegaan op de behoeftes van kinderen met de verschillende vormen van een verstandelijke beperking. Ook is er stil gestaan bij de aanpak van de verschillende problematiek en de daarbij passende interventies. Voor onze medewerkers was het zeer leerzaam, vooral met betrekking tot de aanpak van kinderen met een beperking waarbij vooral het positieve benadrukt moet worden en niet vanuit negatief perspectief of repressief gereageerd dient te worden op in onze ogen onaangepast gedrag.
Middels dit soort seminars willen we medewerkers beter qualificeren om te werken met kinderen met een beperking. Omdat de meeste medewerkers inmiddels al jaren bij Bahay Aurora werken en zeer ervaren zijn was dit seminar een zeer welkome aanvulling op hun kennis en expertise.

You Might Also Like