DSWD

Bahay Aurora is een zelfstandige Stichting of NGO op de Filipijnen. Wij moeten verantwoording afleggen aan de DSWD , dat is het Departement of Social Welfare and Development , vergelijkbaar met het Departement Sociale Zaken en Werkgelegenheid in Nederland. In Nederland zijn rond de 2300 mensen werkzaam bij dit Departement, op de Filipijnen heeft dat Departement 10.000 medewerkers. De DSWD is belast met bescherming van de zwakkeren in de samenleving en met de ontwikkeling van de Filipijnen als land. In die zin heeft Bahay Aurora direct contact met de DSWD, jaarlijks vindt er een audit plaats en eens in de 3 jaar vindt een hele grote audit plaats omdat dan onze vergunning verlengd moet worden. Veel controle dus, ook in vergelijking met Nederland. Van tijd tot tijd organiseert de DSWD deskundigheidsbevordering voor medewerkers waar we dan soms tegen betaling soms gratis gebruik van kunnen maken. Helaas is de DSWD een geld verslindende machine door het enorme personeelsbestand die zeer inefficient werken. Omdat de overheid de visie heeft dat de NGO’s die vrijwel 100 procent gefinancierd worden door het buitenland verantwoordlijk zijn voor de zwakkeren in de samenleving wordt er geen budget beschikbaar gesteld voor instellingen. De totale uitgaven van instellingen moet door fondsenwerving die voornamelijk in het buitenland plaats vindt worden gefinancierd. De VN heeft jaren geleden besloten dat de Filipijnen geen ontwikkelingsland meer is op basis van het BNP bruto nationaal product, voor het gemak is men eraan voorbij gegaan dat de inkomensongelijkheid op de Filipijnen extreme vormen heeft aangenomen. Efficientie, good Governance en nivelering zijn termen waar men nog nooit van gehoord heeft. Uiteindelijk zijn het de arme mensen die de dupe zijn. DSWD heeft dus nog een lange weg te gaan om daadwerkelijk zijn core business inhoud te geven. Hier zal niet snel verandering in komen omdat mensen op de Filipijnen niet kritisch zijn op hun overheid. Men is over het algemeen niet goed geinformeerd omdat de media geen gedegen onderzoek doet en omdat kritische geluiden eerder negatieve concequenties hebben dan dat er wat veranderd. Bahay Aurora is er voor de kinderen, die kopen er niet zoveel voor dat de VN heeft besloten dat de Filipijnen geen ontwikkelingsland meer is. Ze kopen er ook niks voor dat dat de overheid het heeft verboden dat kinderen op straat zwerven. Het leven voor en wordt er alleen maar ingewikkelder van. Daarom is Bahay Aurora nog steeds na 25 jaar broodnodig . Indien je ons wil steunen ga dan naar onze site en geef je op als donateur.

You Might Also Like